Η Μητρόπολη Ιλίου στις «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ»