Ολοκληρώθηκε το έτος στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Βελγίου