Σκληρή απάντηση του υπουργού Παιδείας στην απόφαση της Ιεραρχίας