Μέτρα από την διεθνή κοινότητα ζητά η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας