Η Πανελλαδική Συνοποσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ στον Μητροπολίτη Πατρών