Στο ανώτατο δικαστήριο του Μαυροβουνίου η τοπική Εκκλησία εναντίον του νέου νόμου