Δημητριάδος: «Ουδενός η προσωπική άποψη υπέρκειται της Συνοδικής Διαγνώμης!»

Λαρίσης: «Στην Εκκλησία λειτουργούμε με σύνοδο, συμπόρευση, συλλειτουργία και συναντίληψη»

Δημητριάδος: “Στην Εκκλησία δεν μπορεί, ο καθείς να αποφαίνεται και να πράττει ότι θέλει”

Βαρθολομαίος: Η διαίρεση δίνει ώθηση για την αποκατάσταση της ενότητας

Η αλήθεια πίσω από τον τρόπο λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχειου

Τo πολίτευμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ο Αρχιεπίσκοπος, η γνωμη του και η συνοδικότητα

Τροποποίηση του θέματος Συνοδικότητας και Πρωτείου στη ΜΕ Ορθοδόξων και Ρ/Καθολικών