Ο εσπερινός του Αποστόλου Παύλου στον φερώνυμο ναό της οδού Ψαρών

Ο εσπερινός του Αποστόλου Παύλου στον φερώνυμο ναό της οδού Ψαρών

Η Εκκλησία της Ελλάδος τιμά τον ιδρυτή Της, Απόστολο Παύλο

Κόρινθος: Μέγας Συνοδικός εσπερινός παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο εσπερινός του Αποστόλου Παύλου στον φερώνυμο ναό της οδού Ψαρών

Κόρινθος: Με τιμές η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου