ΙΔΡΥΜΑ Μ. ΚΟΚΚΟΡΗ: Όταν η Εκκλησία πρωτοπορεί σε έναν απαιτητικό χώρο

Μια σπουδαία προσφορά στην Εκκλησία για τα άτομα με νοητική στέρηση

Αρχιεπίσκοπος και μέλη της ΔΙΣ στο Ίδρυμα περίθαλψης ατόμων με νοητική στέρηση “Μαρία Κόκκορη”