Οι ιεροψάλτες της Αθήνας τίμησαν τον έφορό τους, Ρωμανό το Μελωδό

Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ιωάννης ο Κουκουζέλης τίμησε η μητρόπολη Δημητριάδος