Τα Τρίκαλα τίμησαν τους τοπικούς αγίους

Λαμπρά εορτάστηκε η Σύναξη των εν Τρίκκη Αγίων