Ο κλήρος της μητρόπολης Γουμενίσσης στο Πολύκαστρο για τη Μακεδονία