Εκατοντάδες πιστοί τίμησαν το νεομάρτυρα Άγιο Μιχαήλ στην Αθήνα