Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο στο μικροσκόπιο

Στρογγυλή τράπεζα στο Τμ. Θεολογίας Θεσσαλονίκης για τα θρηκευτικά και τη θρησκειολογία