Παρουσίαση βιβλίου π. Βαρνάβα Γιάγκου στη «Στοά του Βιβλίου»

Παρουσιάστηκαν τα Πρακτικά συνεδρίου για τη ζωή των υπόδουλων Ελλήνων