Ο μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης συμπαρίσταται στους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες