Πάτρα: «ΟΧΙ ΠΙΑ» στην ένδεια λένε Μητρόπολη και Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Περιφέρεια και Μητρόπολη Πατρών συνεργάζονται για τη στήριξη των αστέγων