Συγκίνηση στην πρώτη χειροτονία του Επισκόπου Ευρίπου Χρυσοστόμου