Επιστολή διαμαρτυρίας του Αγίου Δημητρίου Μπραχαμίου προς την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»