Οι ιεροψάλτες της Αθήνας τίμησαν τον έφορό τους, Ρωμανό το Μελωδό