Από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουν την ορθόδοξη παράδοση