Καρδίτσα: Στο “Σπίτι Αγάπης” ο μητροπολίτης Τιμόθεος

Στο “Σπίτι Αγάπης” Καρδίτσας ο μητροπολίτης Τιμόθεος