Αρχιεπίσκοπος: «Η άνωθεν σοφία με την σοφία των γραμμάτων δημιουργούν τον χαρισματούχο άνθρωπο»

Θεσπιών: «Η Ορθοδοξία φωτίζει την Παιδεία, δεν τη σκοτεινιάζει»