Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος χειροτόνησε νέο άμισθο κληρικό-αστυνομικό