Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου με αναφορά στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Το μεταξύ γέννας και θανάτου

Λέρου: “Αυτή την μεγάλη ευκαιρία της προσωπικής μας αναγέννησης ας δράξουμε να εργαστούμε πνευματικά”

Δημητριάδος: “Πόσο εκτιμούμε αυτή την απερίγραπτη και διαρκώς ανακυκλούμενη ομορφιά του χρόνου;”