Υποδοχή λειψάνων στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Αναστασίας Πατρικίας στο Περιστέρι