Κερκύρας: «Σήμερα νοσούμε πνευματικά ως Έθνος»

Κερκύρας Νεκτάριος: «Η Ελλάς θα παραμείνει το απόρθητο φρούριο της Χριστιανικής Πίστεως»