Αρχιερατικό συλλείτουργο στους Αγίους Αποστόλους Πεύκης