Ευρίπου: “Οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι μας δείχνουν το δρόμο της ενώσεως με τον Σωτήρα μας”

Αρχιερατικό συλλείτουργο στους Αγίους Αποστόλους Πεύκης