Περί του πρ. Λαρίσης Θεολόγου, ο από Λαρίσης Δημήτριος