Η πανήγυρη της Αγίας Σοφίας στον Βοτανικό

Κορωνείας: “Αν δεν γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά μας, τι το όφελος;”