Του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις

Η επικαιροποίηση των αρχαίων προφητειών