Επιτυχης ημερίδα στο Α.Π.Θ. για τις προσωπικότητες του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα