Επιστολές συμπαθείας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πάπα Ρώμης και τον Πρόεδρο της Ιταλίας

Τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε ο μητροπολίτης Ιταλίας για τη γιορτή της Δημοκρατίας