Η θρησκευτική διπλωματία στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης video

Θετική η ανταπόκριση της Εκκλησίας στις θέσεις της κυβέρνησης για τα καταστήματα τις Κυριακές