Θεσσαλονίκη: Συζητώντας για “Ευαγγελισμό και Επανευαγγελισμό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα”