Αναστολή λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών λόγω κορονοϊού

Απονομή πτυχίων και αριστείων της Σχολής Βυζ. & Παρ. Μουσικής της Αρχιεπισκοπής

Έναρξη του Ζ’ Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης»