Συνάντηση ΥΠΕΞ με τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους