Τρίκκης: Tο ένα και μοναδικό εμβόλιο ονομάζεται Χριστός