Τον πολιούχο και Ελευθερωτή της Άγιο Μηνά πανηγύρισε η Καστοριά