Η Θήβα τίμησε τον Πολιούχο της Αγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη