Συνάντηση μνήμης και έμπνευσης στην ιστορική Παναγία Δοβρά