Από τον Αριστοτέλη στην αρχαία υπομνηματιστική παράδοση