«Αποστολή» και Περιφέρεια Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους

Απόφαση για κοινή δράση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Μητρόπολης Ιλίου