Στον Αρχιεπίσκοπο ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας