Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας

Θεσσαλονίκη: Διεθνές συνέδριο για τον Πατριάρχη άγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο

Εγκαίνια της έκθεσης “Το Ημέτερον Κάλλος” από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Μονή Βλατάδων

«ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ: Βυζαντινές Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη»

Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: 50 χρόνια προσφοράς- Επετειακό συμπόσιο