Πατριάρχης Σερβίας: “Όποιος βοηθά τους Ουκρανούς σχισματικούς είναι εχθρός όλης της Ορθοδοξίας”

Μόσχας: “Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία που διώκεται περισσότερο στον κόσμο”

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Κύριλλος προς Ιερώνυμο: Θα γίνει σχίσμα αν δοθεί Αυτοκέφαλο στην Ουκρανία

Συνεδρία του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στον Καθεδρικό Ναό της Μόσχας

Όταν ο Αναστάσιος προσπάθησε να αφυπνίσει τον Κύριλλο

Μόσχας Κύριλλος: “Η Εκκλησία της Αλβανίας ομιλεί στο λαό της μια γλώσσα κατανοητή”

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: «Αδιαφορία για την Ιεραποστολή σημαίνει άρνηση της Ορθοδοξίας»

Πατριαρχικό και Αρχιεπισκοπικό συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό των Τιράνων

Μόσχας σε Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Η Εκκλησία της Αλβανίας, που είχε αφανιστεί εντελώς, ανασυστάθηκε χάρη σε εσάς”

Μόσχας: “Η Εκκλησία της Ρωσίας δεν παραμένει αδιάφορη έναντι των ταλαιπωριών στη Μέση Ανατολή”

«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται»