Τα παιδιά της μητρόπολης Χαλκίδος ένωσαν τις φωνές τους