Αβύδου Κύριλλος: “Ο Άγιος Νεκτάριος με την ζωή του είναι μια ζωντανή πυξίδα για τον άνθρωπο”

Επίσκοπος Θαυμακού: “Η μόνιμη πατρίδα μας είναι η Oυράνια”