Η επιστροφή στην οικία του αγαθού Πατέρα

Η αγάπη ως υπέρβαση της δικαιοσύνης

Η επιστροφή στην οικία του αγαθού Πατέρα

Εις εαυτόν δε ελθών…

Εγώ ο Άσωτος