Η θρησκευτική αυτάρκεια ως εμπόδιο αληθινής σχέσης με τον Θεό

Κορωνείας: “Η αμαρτία είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Η Χάρη είναι η επανένωση”